Når du sætter dig i vores stol.

Alle vore behandlinger tager udgangspunkt i god tandlægeetik. Vi har i kraft af vores ISO-certificering ret faste procedurer for det meste, som jævnligt bliver opdateret.

Du vil altid fornemme, at du er i centrum for vores arbejde. Det er løsninger til dig, der er vigtige for os, så enhver behandling bliver udført som godt håndværk, hvor vi er stolte, hver gang vi oplever dig smile efter endt behandling.

Vi har besluttet at koncentrere os om det, vi selv er dygtige til, så i forbindelse med visse behandlinger, f.eks. implantater, har vi et fremragende samarbejde med andre professionelle, som har netop det som deres speciale. Det er i øvrigt en naturlig del af vores rutiner, at vi løbende under behandlingen holder dig orienteret om, hvad vi foretager os.